Ouderparticipatie

Uw mening telt

Zus en Zo hecht veel belang aan uw mening over de opvang van uw kind. Wij horen graag wat u van onze diensten vindt en hoe wij de kwaliteit van de opvang van onze kinderen kunnen verbeteren. Een belangrijk hulpmiddel om onze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren is ons klant tevredenheidsonderzoek (iedere twee jaar).

De oudercommissie (OC) behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders en kan zowel gevraagd als ongevraagd adviseren over belangrijke onderwerpen betreffende de kwaliteit van de opvang.
Elke vestiging van Zus en Zo heeft een oudercommissie en elke oudercommissie bestaat uit een groep van minimaal twee en maximaal vijf enthousiaste ouders, die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Behalve een adviesfunctie heeft de OC ook de mogelijkheid en een budget om verschillende activiteiten te organiseren zoals:

  • Het organiseren van (thema)ouderavonden met voorlichtingen/lezingen en discussie
  • Het helpen bij het organiseren van activiteiten voor o.a. de sinterklaas- en kerstviering
  • Het verzorgen van hapjes en drankjes bij activiteiten en festiviteiten
  • Het schrijven van een bijdrage in de nieuwsbrief over bijvoorbeeld nieuwe OC leden, een aankondiging of een samenvatting van de laatste activiteiten

Een oudercommissie komt minimaal 2x per jaar in vergadering bijeen en deze bijeenkomsten zijn voor alle ouders toegankelijk.

Wanneer u interesse heeft om zich aan te melden als OC-lid, dan kunt u contact op nemen met het locatiehoofd of de oudercommissie: oc@kzz.nl. De activiteiten en de werkwijze van de OC zijn vastgelegd in het oudercommissiereglement

Klik hier voor tips, verbeterpunten & klachten.

 

 

© 2004-2019 - Kinderopvang Zus & Zo